ddng.net
当前位置:首页 >> 100以内乘除法50道 >>

100以内乘除法50道

672÷14= 96÷12= 762÷12= 336÷84= 828÷18= 260÷32= 406÷58= 460÷28= 790÷34= 968÷28= 648÷36= 874÷23= 406÷58= 624÷24= 368÷46= 72÷12= 1752÷30= 897÷27=

5.6*2.9 3.77*1.8 0.02*96 5.22*0.3 9.99*0.02 4.67*0.9 5*2.44 1.666*6.1 9.432*0. 8.2÷0.12 0.8÷0.9 76.4÷5.4 4.7÷3 1.25÷1.26.5*10= 0.56*100= 3.78*100=3.215*100= 0.8

1*2=21*3=31*4=46*11=6613*4=5256*12=67234*3=10228*10=280134*3=4025*3=1511*3=3312*3=3613*3=3921*3=6331*3=931*3=30.1*3=0.30.4*3=1.20.11*3=0.3327*3=8141*3=12351*3=153101*3=303108*3=324111*3=3332÷属4= 0.54÷4=

1.5*4= 2.5*4 = 0.13* 4= 2.4-0.8=5.4÷10= 4.2*1000= 0.45÷0.15= 3.6÷0.1= O .75+0.8 = 8.5*100= 3.2÷100= 0.18*0.3= 8.5÷ 1.7= 1.2÷0.3 = 0.49÷0.7= O .04*25=0.096÷0.03= 84÷4.2= 1000*0.756=0.5*100= 2.5*1.47*0.4= 0÷0.25= 1÷0.01= 1.25*8=3.8*2= 7.2÷0.9=1.6*0.2= 9.3÷0.3= 4÷0.4=0.45÷0.5=0.2÷0.01=

27*e5a48de588b6323131333532363134313032313635333133333965383141= 42*40= 23*99= 41*20=43*46= 39*93= 76*72= 39*84=25*23= 54*37= 20*26= 78*88=66*57= 35*57= 14*78= 72*65=47*33= 43*98= 58*37= 47*23=87*10=

1*1,1*2,1*31*100100/1,100/2,100/3100/1 共200道

4.5*0.07 = 6.3÷0.09 = 2.5*3.6 = 19.8÷3.3 = 5÷0.25 = 0.76÷0.4 = 2.36*0.22 = 2.8*4.58 = 3.57÷4.2 = 82.8÷ 36 = 45*2.46 = 3.6÷0.24 = 382.5÷45 = 6.4*5.48 = 13.42*4.73 = 9.65*8.12 = 7.23*1.2 = 6.3*12 = 2.14*8.3 = 4.9*1.12 = 21.98*2.31 = 0.24*28

乘法的2.5x33.1x52.1x98.9x206.8x35.5x52.5x40.125x43.3x45.7x46.5x72.2x43.5x54.6x6255x0.1253.6x73.5x73.2x23.4x29.8x20.125x32.24x62.7x52.8x99.9x0.00155x0.635x0.844x0.966x0.177x0.23.4x307.5x800.99x0.13.3x4

30.8÷[14-(9.85+1.07)] [60-(9.5+28.9)]÷0.18 2.881÷0.43-0.24*3.5 20*[(2.44-1.8)÷0.4+0.15] 28-(3.4+1.25*2.4) 2.55*7.1+2.45*7.1 777*9+1111*3 0.8*〔15.5-(3.21+5.79)〕 (31.8+3.2*4)÷5 31.5*4÷(6+3) 0.64*25*7.8+2.2 2÷2.5+2.5÷2 194-64.8÷1.8*0.

9371.net | bfym.net | rjps.net | hyqd.net | msww.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ddng.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com